District: Akungba-Akoko

Akunagba -Akoko 342111
Etroro 342111

District: Akunnu/Isowopo

Akunnu 342106
Auga 342106
Iboropa 342106
Ikakumo 342106
Ise 342106

District: Epinmi-Akoko

Epinmi-Akoko 342108

District: Ifira-Akoko

Ayegunle 342115
Ikun-Akoko 342115

 District: Ipe Akoko

Ipe-Akoko 342110

District: Isua-Akoko

Isua-Akoko 342109

District: Oba-Akoko

Ago Ajayi 342116
Ago Ojo 342116
Ago Oka 342116
Ose-Oba 342116

District: Oka-Akoko

Alegunle
342107
Iwaro 342107
Oka-Akoko 342107

District: Sosan -Akoko

Sosan-Akoko 342113