District: Danzomo

Albasu 732102
Banaga 732102
Burmanawa 732102
Danzomo 732102
Gangara 732102
Gwadiya 732102
Haammado 732102
Kirgi 732102
Turkushawa 732102

District: Gumel

Faraina 732101
Gumel Area 732101
Gumel Kudu 732101