District: Gwaram

Barebari 721102
Basirka 721102
Chediya 721102
Dingaya 721102
F/Dutse 721102
Fagam 721102
Gadama 721102
Gagarayaga 721102
Galambi 721102
Guna’a 721102
Gwaram 721102
Gwaram Sabuwa 721102
Gwaram Tsohuwa 721102
Jikas 721102
Jingino 721102
K/Fulani 721102
Kila 721102
Kwandako 721102
Kwarko 721102
Lafiya 721102
Maruta 721102
N/Nagogo 721102
Nahuche 721102
Nasarawa 721102
Rabadi 721102
Rambazau 721102
Sakuwa 721102
Sara 721102
Tsangarwa 721102
Un Fada 721102
Yadda 721102
Yarfi 721102
Yayari 721102
Z/Tagabas 721102