District: Bulangu

Bulangu 731102
G/Dadada 731102
Gamatuwai 731102
Gamayin 731102
Gilador 731102
Hago 731102
Jabo 731102
Kaigamari 731102
Karalbali 731102
Kullimi 731102
Kwatalo 731102
Majawa 731102
Mexam 731102
Safa 731102
Shakato 731102
Shakato Etd 731102
Shamakeri 731102
Yayari 731102
Zango Kura 731102

District: Kafin Hausa

Abdallawa 741103
Adaraushe 741103
Ashuran 741103
Auno 741103
Balan Bula 741103
Baraduwa 741103
Baushe 741103
Bodi 741103
Butbin 741103
D/Kyaure 741103
Damadumin toka 741103
Durum 741103
Gafasa 741103
Gafaya 741103
Gemkil 741103
Gwabman Daji 741103
Gwal Jarandi 741103
Gwallarai 741103
Gwardin 741103
Jabdan 741103
Jambil yanugan 741103
Kafin Hausa 741103
Kanzan 741103
Kazalewa 741103
Kore 741103
Kumbukdi 741103
Kununu 741103
Kutugu 741103
Latbala 741103
Maruko 741103
Maruwa 741103
Masassadi 741103
Maseri 741103
Mbor 741103
Pakman 741103
Ruba 741103
Sabon Gida 741103
Sarawa 741103
Sayawa 741103
Ung/Magaji 741103
Wuiwui 741103
Yalwan 741103
Yola Nora 741103
Zzgo Digaci 741103