District: Bata-Garawa

Ajiwa 820102
Babibayawa 820102
Bakiyawa 820102
Barawa 820102
Batagarawa 820102
Dan Iyan 820102
Dandagoro 820102
Danna Baso 820102
Jino 820102
Kaukai 820102
Kayauki 820102
Kayoki 820102
Tsanni 820102
Yan-Rakumma 820102
Yar Gamji 820102