District: Baure

Babban Mutum
824105
Bare 824105
Baure 824105
Faski 824105
Garki 824105
Hui 824105
Kagara 824105
Komo 824105
Kuntaru 824105
Kwasamawa 824105
Maimazari 824105
Rijayan Tsamiya 824105
Taramanawa 824105
Yan Maulu 824105
Yan-Tsai 824105
Yankirya 824105