District: Dutsi

Baugel 823103
Be’al 823103
Beguwa 823103
Dan Rumai 823103
Dan-Kowa 823103
Danaunai 823103
Dinya mai 823103
Dinya mai Randa 823103
Dutsawa 823103
Dutsi 823103
Gazari 823103
Gewayau 823103
Ginginya 823103
Jigawa-Tirke 823103
Kaba 823103
Kafin Labu 823103
Kagon-Burtu 823103
Karawa 823103
Karemi 823103
Kayawa 823103
Kegiya 823103
Macinawa 823103
Madawa 823103
Makan Gara 823103
Makangara 823103
Minawa 823103
R//Kaya 823103
Shargalle 823103
Sirika 823103
Tashar-Wali 823103
Yamel 823103