District: Ingawa

Agayawa 823104
Bakinkwari 823104
Bareruwa 823104
Bidore 823104
Dan Ashintan 823104
Dara 823104
Daunaka 823104
Dugul 823104
Gamda 823104
Ingawa 823104
Jobe-Kandawa 823104
Kafi 823104
Karkarku 823104
Koda 823104
Kurfeji 823104
Maje 823104
Maramwa 823104
Nasarawa 823104
Rimin Hagau 823104
Ruruma 823104
Tunas 823104
Yalasse 823104
Yallawa 823104
Yan Kaura 823104
Yandoma 823104
Yaya 823104