District: Daura

Bauni
824101
Bojo 824101
Daberam 824101
Don-Nakola Garjiya 824101
Dunu 824101
Ganga 824101
Gurjiya 824101
Iambu-Tudu 824101
Jambu 824101
Kalgo 824101
Kamfawa 824101
Kurneji 824101
Madobi 824101
Maji Yawa 824101
Mazoji 824101
S/Yara 824101
Sabon Gari 824101
Sarkin Yara 824101
Shadambu 824101
Shamarada 824101
Sharawa 824101
Suduji 824101
Sukwanawa 824101
Turimni 824101
Ubandawaki 824101
Unguwa Dawaki 824101
Yamadawa 824101
Yarogel 824101
Zari 824101