District: Kankiya

Dan Doro
822101
Daya 822101
Duku-Duku 822101
Fakuwa 822101
Galadima 822101
Gidan Mutum 822101
Gochi 822101
Gyaza 822101
Jauga 822101
Kafinsoli 822101
Kankiya 822101
Kanyen Maina 822101
Kuduru 822101
Machinjin 822101
Magajin Gari 822101
Magami 822101
Nasarawa 822101
Nasarawa Rimaye 822101
Rimaye 822101
Sagawar Doka 822101
Sukuntuni 822101
Tafajomua 822101
Tafashiya 822101
Tsa 822101
Tudun-Wulli 822101