District: Kusada

Aganta
822102
Baurawa 822102
Boko 822102
Dangamau 822102
Dudunni 822102
Kai-Kai 822102
Kofa 822102
Kusada 822102
Magama-Gidan Mutun Daya 822102
Mairana 822102
Mawashi 822102
Tufani 822102
Yashe 822102