District: Matazu

Dan-Kwari 833102
Dissi 833102
Gidan-Dangata 833102
Gidan-Karo 833102
Gwarjo 833102
Gyazawa 833102
Jataka 833102
Jumawa 833102
Karaduwa 833102
Karmatako 833102
Kogari 833102
Matazu 833102
Mazoji 833102
Rinjin-Gora 833102
Rinjin-Idi 833102
Sabon Garin Matazu 833102
Sayaya 833102
Tashar Gurgu 833102