District: Rimi

Abukar
822103
Allaraini 822103
Bardayya 822103
Bujawa 822103
Dan Musa 822103
Eka 822103
Fardami 822103
Iyatawa 822103
Iyatawu 822103
Kadandani 822103
Karare 822103
Kurabau 822103
Kuraye 822103
Lambar Rimi 822103
Madunka 822103
Magama 822103
Majen-Gobir 822103
Makurda 822103
Makwalla 822103
Masabo 822103
Remawa 822103
Rimi 822103
Rimin Guza 822103
Sabob Gari 822103
Siyya 822103
Tzegero 822103