District: Safana

B/Dahu 821103
Bare-Bari 821103
Barkiya 821103
Baude 821103
Baure 821103
Birchi 821103
Dabbana Duhu 821103
Dan-Jukku 821103
Dan-Magaya 821103
Gora 821103
Guzarawa 821103
Gwanzo 821103
Illela 821103
Kufan Agga 821103
Kunamawa 821103
Kurfi 821103
Kware 821103
Maikada 821103
Mammadau 821103
Moniya 821103
Nasarrawa 821103
Rawayau 821103
Runka 821103
Sabon Gari 821103
Safana 821103
Tamawa 821103
Tamu 821103
Tsakiya 821103
Tsauri 821103
Unadau 821103
Wurma 821103
B/Dahu 821103
Bare-Bari 821103