District: SandamuV

Dadin-Kowa 824103
Damagi 824103
Danji 824103
Duku-Duku 824103
Fago 824103
Gazori 824103
Ingawa 824103
Jar-Kuka 824103
Jiba 824103
Kaibaki 824103
Karkarku 824103
Katsayal 824103
Kwasarawa 824103
Lemo 824103
Lugga 824103
Markarku 824103
Rade 824103
Rijiyar Tsamiya 824103
Ruma 824103
Ruwau-Dutsi 824103
Sandamu 824103
Yakawada 824103
Yan-Manuwa 824103
Zugai 824103