District: Ede

Abogunde 232101
Adejuwon 232101
Araromi 232101
Atapara 232101
Atoyebi 232101
Bara 232101
Doba 232101
Ede Township 232101
Egbejoda 232101
Elero 232101
Faosun 232101
Iwo Township 232101
Kajola 232101
Lasiyi 232101
Oloba 232101
Tomoni 232101