Ajingi is a Local Government Area in Kano State, Nigeria. Its headquarters are in the town of Ajingi.

District: Ajingi

Ajingi 713103
Balare 713103
Chula 713103
Dabir-Karawa 713103
Dagaji 713103
Dundun 713103
Fagawa 713103
Fulatan 713103
Gafasa 713103
Gurduba 713103
Jiyaiya 713103
Kara Makama 713103
Kunkurawa 713103
Kwari 713103
Kyaberi 713103
Sakalawa 713103
Toranke 713103
Ungwar Bai 713103
Yanwawa 713103
Zagon Gulya 713103

Kano State Zip Code Map

Kano Town Area Zipcodes

List of Towns and Villages Kano State

List of Local Government Area In Kano State

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Complete List of Kano State Zip Codes, Towns & Villages

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.