District: Obio/Akpo

Alakahia 500102
Atali 500102
Cheba 500102
Egbelu 500102
Elelenwe 500102
Elimgbu 500102
Eliozu 500102
Elipparanwo 500102
Eneka 500102
Iriebe 500102
Iwofe 500102
Megbuesilaru 500102
Mgbuoba 500102
Mpakurche 500102
Nkpa 500102
Nkpelu-p 500102
Ogbogoro 500102
Oginigba 500102
Ore- Igwe 500102
Rukpokwo 500102
Rukpolu -Obio 500102
Rumolumeni 500102
Rumu -okwurusi 500102
Rumuadaolu 500102
Rumuahalu 500102
Rumuchiorlu 500102
Rumudogo 500102
Rumuegba 500102
Rumuekini 500102
Rumuekwe 500102
Rumueme 500102
Rumuepirieli 500102
Rumuepirikom 500102
Rumuewhara 500102
Rumuibekwe 500102
Rumuigbo 500102
Rumumduru 500102
Rumuodara 500102
Rumuodomaya 500102
Rumuoji 500102
Rumuokoro 500102
Rumuokro 500102
Rumuokwachi 500102
Rumuokwuota 500102
Rumuokwurusi 500102
Rumuola 500102
Rumuolukwu 500102
Rumuomasi 500102
Rumuomoi 500102
Rumuosi 500102
Rumuoto 500102
Rumurolu 500102
Rumusara 500102
Rumuwaji 500102
Rumuwegwu 500102
Runuobiakani 500102
Uzuoba 500102
Woji 500102