District: kalgo

Badariya 862104
Danaganna 862104
Dangoma 862104
Diggi 862104
Etene 862104
Gangare 862104
Gayi 862104
Hirishi 862104
Kalgo 862104
Keta Fulani 862104
Keta Hausawa 862104
Magarza 862104
Mutubore 862104
T/Wada 862104
Wuro Gauri 862104

 District: Kuka

Bani-zumbu 862105
Buma 862105
Danyaku 862105
Dole Kaina 862105
Fana 862105
Fingilla 862105
Galaru 862105
Geza 862105
Kokani 862105
Kuka 862105
Kutu Kullu 862105
Kwakwaba 862105
Kyengakwai 862105
Maidaji 862105
Maigwaza 862105
Nayalwa 862105
Rundu Bussa 862105
Shiko 862105
Tungage 862105
Tungar Rogo 862105
Unguwar Rafi 862105