District: Maiyama

Aida 863103
Andarai 863103
Botoro Gadi 863103
Danwa 863103
Dogon Daji 863103
Gamjeji 863103
Gidiga 863103
Giwatazo 863103
Gumbin Kure 863103
Karaye 863103
Kawara 863103
Kuberi 863103
Kuka Kogo 863103
Kurun Kudu 863103
Kyasuwa 863103
Liba 863103
Maiyama 863103
Mayalo 863103
Mungadi Birni 863103
Ruwan Fili 863103
Sabon Sara 863103
Sambawa 863103
Saradosa 863103
T/ Mamman 863103
Unguwar Kurya 863103
Y/ Kamba 863103
Zara Birni 863103
Zugun Liba 863103