District: Gabasawa

Chikawa 702102
Dadin Duniya 702102
Dagar 702102
Darinawa 702102
Doga 702102
Gabasawa 702102
Gambawar Kanawa 702102
Garun Danga 702102
Gumawa 702102
Gunduwawa 702102
Guruma 702102
Jigawa 702102
Jigoron Kanawa 702102
Jijitar 702102
Joda 702102
K/Yunbu 702102
Kafamai 702102
Karmami 702102
Kawo 702102
Kiyawa 702102
Kumbo 702102
Kwakwashi 702102
Larabawa 702102
Mazangudu 702102
Mazauta 702102
Mekiya 702102
Saiye 702102
Santsi 702102
Sauna 702102
Shana 702102
Tagwamma 702102
Tankarau 702102
Tofai 702102
Wadugul 702102
Wailare 702102
Wasarde 702102
Yadai 702102
Yaltan Arewa 702102
Yaltan Kudu 702102
Yamar Fulani 702102
Yandake 702102
Yangwam 702102
Yar Zabaina 702102
Yunbu 702102
Zakirai 702102
Zango 702102
Zugochi 702102