District: Bagwai

Alajawa 701104
Badodo 701104
Bagwai 701104
Daddudda 701104
Dangada 701104
Dugurawa 701104
Gadanya 701104
Galawa 701104
Gogori 701104
Gurdi 701104
Jarimawa 701104
Joben-Yamma 701104
Kiyawa 701104
Kwajali 701104
Majin Gini 701104
Riminbai 701104
Romo 701104
Santar Lungu 701104
Sare Sare 701104
Sarkin Iya 701104
Ungwan Waimma 701104
Wuro Bagga 701104
Yar Tofa 701104