District: Bebeji

Anadariya 711104
Baguda 711104
Bebeji 711104
Churta Biki 711104
Damau 711104
Dawakin Dogo 711104
Durumawa 711104
Gargai 711104
Gunki 711104
Gwarmai 711104
Jibga 711104
Kofa 711104
Kuki 711104
Rahama 711104
Ranka 711104
Ranta 711104
Tariwa 711104
Wak 711104
Yak 711104
Yakun 711104
Yanshere 711104