District: Gezawa

Abasawa 702101
Amarawa 702101
Andawa 702101
Aujarawa 702101
Babawa 702101
Badan 702101
Bangare 702101
Bujawa 702101
Charo 702101
Dagazam 702101
Dan Madanho 702101
Danawa 702101
Danja 702101
Danzaki 702101
Dausayi 702101
Gawo 702101
Gezawa 702101
Gidi 702101
Goforo 702101
Gunduwawa 702101
Indabo 702101
Jogana 702101
Katewa 702101
Kutil 702101
Kwagwar 702101
Kwasan Kwami 702101
L/Kwagwar 702101
Ranawa 702101
Sabo Gezawa 702101
T/Babba 702101
Tofa 702101
Tsalle 702101
Tsamiyar Kara 702101
Tumbau 702101
Uran 702101
Wangari 702101
Wasardi 702101
Yangwan 702101
Yarkogi 702101
Zango 702101