District: Gwarzo

Badari 704101
Baderi 704101
Dakwara 704101
Dan Kado 704101
Dan Madadi 704101
Dan Nafada 704101
Dandawa 704101
Danja 704101
Dogami 704101
Fada 704101
Fadamar Fulani 704101
Gangare 704101
Garin Sarki Baka 704101
Getso 704101
Gwarzo 704101
Jaga 704101
Jama Yan Turu 704101
Kagon Kura 704101
Karar Tudu 704101
Karkari 704101
Kazoge 704101
Korkari 704101
Koyar 704101
Kutama 704101
Kwami 704101
Lakwaya 704101
Maimika 704101
Makan Wata 704101
Mariri 704101
Marori 704101
Moda 704101
Naibi 704101
Nassarawa 704101
Ratawa 704101
Rije (Riji) 704101
Sabon Birni 704101
Sabon Gwarzo 704101
Salihawa 704101
Tsauni 704101
Tumfafi 704101
Ungwar Tudu 704101
Wari Kado 704101
Yadau 704101
Yambashi 704101
Yangaruza 704101
Zangarmawa 704101