District: Karaya

Adama 704104
Barbaji 704104
Bauni 704104
Citama 704104
Dadinkowa 704104
Danzuwa 704104
Daura 704104
Daurawa 704104
Figi 704104
Jajaye 704104
Kalako 704104
Karaye 704104
Karshi 704104
Kumbu Gawa 704104
Kwanyawa 704104
Kyari 704104
Ma 704104
Nasarawa 704104
Saunagari 704104
Tofa 704104
Turawa 704104
Ungawar Randi 704104
Ungwar Alhazawa 704104
Ungwar Dawa 704104
Yola 704104