District: Makoda

Bakarari 702105
Chidari 702105
Danya 702105
Dunawa 702105
Ganji 702105
Jibya 702105
Koguna 702105
Mai-Unguwa 702105
Maitse Dau 702105
Nakarari 702105
Sabon Ruwa 702105
Tabo 702105
Tangaji 702105
Yamawa 702105
Zago 702105