District: Tofa

Doka
701103
Dokadawa 701103
Dutwatsu 701103
Fofa 701103
Ginsawa 701103
Kadawa 701103
Kazardawa 701103
Kwami 701103
Lambu 701103
Langel 701103
Rinji 701103
Sabon Gari Katsalle 701103
Yango 701103
Yanoko 701103
Yarimawa 701103