District: Tsanyawa

Baje 703102
Bumai 703102
Dadarawa 703102
Dadarawa Tsohuwa 703102
Dakwai 703102
Dumbulum 703102
Farsa 703102
Gozaki 703102
Gurun 703102
Harbau 703102
Jamar’a 703102
Jigilawa 703102
Kabagiwa 703102
Katsale 703102
Kokai 703102
Kuka 703102
Kwandawa 703102
Nassarawa 703102
Rafin Tsamiya 703102
Runji 703102
Tatsan 703102
Tsanyawa 703102
Yakanawa 703102
Yammaman 703102
Yanawaki 703102
Yancibi 703102
Yanganau 703102
Yankamaye 703102
Zaroc 703102