District: Warawa

A’Giwa 713105
Amarawa 713105
Dan Lasan 713105
Galadima 713105
Ganakako 713105
Garu Dau 713105
Giwarwan 713105
Goget 713105
Gumaka 713105
Jigawa 713105
Kanta 713105
Kanwa 713105
Katarkawa 713105
Kinchau 713105
Ladimakole 713105
Limawa 713105
Madarin 713105
Manyan Mata 713105
Tamburawa Gabas 713105
Token 713105
Wambantu 713105
Warawa 713105
Warkai 713105
Yan-Dalla 713105
Yan-Tofa 713105
Yangizo 713105