Ugwuna-Gbo       

 •             Abayi
 •             Akanu
 •             Alaoji
 •             Amaokpu-Umuitiri
 •             Amaorji
 •             Amapu-Ukebe
 •             Amapu-Umodo
 •             Amavo
 •             Amuzu-Amaikoro
 •             Asa-Amuhi
 •             Asa-Nnentu
 •             Asa-Oberie
 •             Asa-Umunka
 •             Asaomuakwa
 •             Ngwaiyiekwe
 •             Nngwa
 •             Obegu
 •             Obuzor
 •             Osusu-Aku
 •             Ozaa-Umuebukwu
 •             Ukebe
 •             Umuaja
 •             Umuama-Oke
 •             Umuchewu
 •             Umugo
 •             Umule-Osoamadi
 •             Umunkama
 •             Umuodo

    Ugwu-Nagbo

 •             Abayi
 •             Akanu
 •             Alaoji
 •             Amaokpu-Umuitiri
 •             Amaorji
 •             Amapu-Ukebe
 •             Amapu-Umodo
 •             Amavo
 •             Amuzu-Amaikoro
 •             Asa-Amuhi
 •             Asa-Nnentu
 •             Asa-Oberie
 •             Asa-Umunka
 •             Asaumuakwa
 •             Ngwaiyiekwe
 •             Nngwa
 •             Obegu
 •             Obuzor
 •             Osusu – Aku
 •             Ozaa-Umuebukwu
 •             Ukebe
 •             Umuaja
 •             Umuama-Oke
 •             Umuchekwu
 •             Umugo
 •             Umule-Osoamadi
 •             Umunkama
 •             Umuodo