Egbeda is a Local Government Area in Oyo State, Nigeria. Its headquarters are in the town of Egbeda.

Egbeda District 

Abepe

Adegbayi

Adekola

Adelabu

Adogba

Agbowo Village

Agoro

Ajia

Ajule-Alagbaa

Alakia

Alarere

Alarobo

Apete

Apoku

Arolu

Asaju

Ayepe

Bole Village

Ibadan Town Area Zipcode

Egbalekan

Egbeda

Idi-Mango

Jagun

Koroboto

Lamuregun

Mapo-Egbeda

Molade Ayedaade

Mosafejo

New Gbagi

Nigeria Breweries

Olo

Olodi

Olopo Metta

Olorisaoko

Olowo

Oloya

Olubadan Estate

Olugbojo

Onipepeye

Onisade

Oremeji

Reji Sekere

Sawmill

Tanmo

Osegere District
Awaye

Awowo

Erinmi

Idogo

Ilaro I & II

History Of Oyo State

Oyo Town Area Zipcode

Olumakun

Osegere

Olodo / Kumapayi District

Aba Igbo

Ajo

Akinluwo

Akorede

Aloko

Egbe

Elesan

Gbenku

Idi Osan

Jeriyin

Koloko

Kumapayi

Maje

Odan

Ogaala

Ogan-Ango

Ojujinle

Ojuolape

Oki

Oko

Oko-Omi

Olodo

Olukunle

Wakajaiye

Wofun

Owobaale / Kasumu District
Alagbede

Alaikola

Apaso

Apoku

Efunwole

List of Towns and Villages in Oyo State

Gidigidi

Ibiti

Kasumu

Odode

Ore I,

Ore II

Owebaale

Yati

Ayede / Alugbo District

Adeyadi

Alagbo

Ayede

Buramo

Fatade

Fayo

Koloko

Erunmu District
Adeleye

Afinti

Ajia

Ajiwogbo

Akinlomo

Aloba

List of Local Government Area In Oyo State

Ataari

Gberinmi

Jooda

Kolayan

Moje

Olodan

Olokeke

Oloro

Olosun

Onibata

Pagun

Solowojaiye

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Complete List of Oyo State Zip Code, Towns & Villages

Complete List Of Towns, Villages and Zip Codes In Lagos State

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities

Complete List of Abuja ( F.C.T ) Zip Codes, Towns & Villages