Rabah District

 1. Baraya Zaki
 2. G/Buwai
 3. Galadima
 4. Gawa Kuke
 5. Goddodi
 6. Gundumar-Riji
 7. Mai Kujara
 8. Rabah
 9. Rarah
 10. Tofa
 11. Tursa
 12. Yari-Gwaddadi

Gandi District

 1. Gandi
 2. Gundumar-Bunu
 3. Kurya
 4. Tsamiya
 5. Yar Tsakuwa