Wammako District

 1. Gedawa
 2. Gwamatse
 3. K/Kimba
 4. Kamatta
 5. Kaura Kamba
 6. Wammako

 

Gumbi District

 1. Gumbi
 2. Kalambaina
 3. Kasarawa
 4. Wajake

 

Dundaye District

 1. Dundaye
 2. Gidan Buba
 3. Gidan Hamidu
 4. Gidan Kaya
 5. Gidan Yaro
 6. Gumborawa