Ga’Anda

 •             ‘Kanesu’Kangohobe
 •             Alhaji Buda
 •             Bada
 •             Banga
 •             Baru
 •             Boga
 •             Boma
 •             Dadware
 •             Dangwara
 •             Farma Anawa
 •             Ferumara
 •             Ga’anda
 •             Gahumba
 •             Galga
 •             Gangrang
 •             Ganjare
 •             Gardama
 •             Garfite
 •             Hina
 •             Jula
 •             Kamsu
 •             Karkwane
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Koko
 •             Kwanta
 •             Njebjeba
 •             Palara
 •             Prakwanta
 •             Shime
 •             Ulfa
 •             Umdur
 •             Urshelima
 •             Vurwara
 •             Wambai
 •             Zangara
 •             Zangra
 •             Zanra

List of Towns and Villages in Adamawa State

        Lala

 •             Alanra
 •             Bafi
 •             Bala
 •             Bidel
 •             Bidim
 •             Dimaska
 •             Dingai
 •             Dini Fulani
 •             Dkungama
 •             Dungal
 •             Duwa
 •             Fotta
 •             Gabun
 •             Ganjing
 •             Hursama
 •             Hursea
 •             Jebral
 •             Jebre
 •             Joroboi
 •             Kandesum
 •             Kanjita
 •             Kilake
 •             Kilar
 •             Kiro
 •             Kwada
 •             Kwanta Korra
 •             Kwaran Gwashe
 •             Melbasi
 •             Ngalga
 •             Riji
 •             Sabon Gari
 •             Sama
 •             Shanapa
 •             Shime
 •             Sokra
 •             Talire
 •             Tangda
 •             Tawasu
 •             Tunu
 •             Unguwan Nene
 •             Wamdituru
 •             Wammirote
 •             Wojoli
 •             Yamthiar
 •             Yang
 •             Zugru

List of Local Government Area In Adamawa

Guyaku

 •             Alaji Buda
 •             Barma
 •             Barmishu
 •             Bokki
 •             Dahai
 •             Farmi Shi
 •             Ferumara
 •             Gada Mai Saje
 •             Gardama
 •             Garin Dadi
 •             Gombi
 •             Gulza
 •             Gural
 •             Jula Barni’Kanguru Gun
 •             Kaudi Fulani
 •             Kaula’
 •             Kawunda
 •             Kojoli
 •             Kurara Alh. Maijo
 •             Kwanan Kura
 •             Kwarwa
 •             Maraba Sangere
 •             Marja
 •             Mbilla
 •             Mijiwana
 •             Muchalla
 •             Sabon Gari
 •             Tawa
 •             Turba
 •             Walaw
 •             Wmbai
 •             Wugulsa
 •             Wulbara
 •             Wungara
 •             Wuro Pappa

Complete List of Adamawa State Zip Codes, Towns & Villages

   Garkida

 •             Babal Palsura
 •             Bala Ungi
 •             Balhona I
 •             Balhona II
 •             Bawa
 •             Bebe
 •             Bijibiji’
 •             Blwhona
 •             Dangula Bijibiji
 •             Dangula Killba
 •             Demna
 •             Dongo
 •             Dzangwala Tasha Yusuf
 •             Futudan
 •             Ganji
 •             Gardama
 •             Garkida
 •             Gegeli
 •             Gir
 •             Girgithang
 •             Guyaku
 •             Hursada
 •             Hurunda
 •             Jau
 •             Jouk on John
 •             Kurara
 •             Kwalamba
 •             Kwari
 •             Lubu
 •             Mbewa
 •             Merja
 •             Ngina Kara
 •             Ngurore
 •             Parijo
 •             Pirfa
 •             Pirkasa
 •             Raba
 •             Shigane
 •             Sosai
 •             Tashan Yusufu
 •             Tofa
 •             Tsakesimta
 •             Vurgwi
 •             Wuyaku
 •             Zthzurzu

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Complete List Of Edo State Zip Codes, Towns & Villages

Complete List Of Lagos State Zip Codes, Towns & Villages

Complete List Of Abuja ( F.C.T ) Zip Codes, Towns & Villages