Kurmi District

 1. Abong
 2. Akoferi
 3. Akonko
 4. Akwento
 5. Asha
 6. Ashuku
 7. Bafum
 8. Baissa
 9. Bangara
 10. Batuamada
 11. Bente
 12. Bissaula
 13. Boko
 14. Daubelli
 15. Dogo
 16. Gatari
 17. Gidan Ago
 18. Gidan Ali
 19. Gidan Mallam
 20. Gidan Yamusa
 21. Gwanda
 22. Karanuwa
 23. Kpwola
 24. Kufai-Bawuro
 25. Kurmi
 26. Mubi Tosso
 27. Nama-Baba
 28. Namagangere
 29. Ndaforo Dutse
 30. Ndatoro
 31. Ngbashi
 32. Niuwande
 33. Nyido
 34. Sabon Gida Tukura
 35. Sabongida-Akwawen
 36. Samari
 37. Sango
 38. Sarkin-Boka
 39. Shenjuah
 40. Sunkuru
 41. Tigon
 42. Tosso
 43. Tsakwa
 44. Yaboro
 45. Zabe
 46. Zongomata