Okpo Clan District

 1. Enino
 2. Eyiba
 3. Eyo Ating Osung
 4. Eyo Esin
 5. Eyo Esio Usung
 6. Eyo Uliong
 7. Eyo-Ating
 8. Eyobiosio
 9. Eyofin
 10. Eyoko
 11. Eyokponung
 12. Eyokpu
 13. Eyosio-Osung
 14. Eyotai
 15. Udng Otok
 16. Udung Adatang

 

Mbodung Clan District

 1. Ekim
 2. Ubodung

 

Afaha Okpo Clan District

 1. Edikor Eyiba
 2. Edikor Eyobiosio
 3. Edikor Eyokpu
 4. Eniongo
 5. Eye Oko
 6. Eyo Atai
 7. Eyo Atang
 8. Eyo Ating-Osung
 9. Eyo Ebieme
 10. Eyo Esio Osung
 11. Eyo Nsek
 12. Eyo Okponung
 13. Eyo Ukpe
 14. Eyo Uliong
 15. Eyo Ulung
 16. Eyo Uwe
 17. Eyobisung
 18. Eyofin
 19. Uboro Isong Inyang
 20. Udung Adatang
 21. Udung Esio
 22. Udung Uko
 23. Usung

 

Ubodung District

 1. Ekim