Dutse Rural

 • Abaya
 • Baranda
 • Barandau
 • Bujim
 • Burtulan
 • Chai-Chai
 • Chamo
 • Dagwaje
 • Danmasara
 • Dantauya
 • Darau
 • Dilake
 • Duku

List of Towns and Villages In Jigawa State

 • Dundubus
 • Duru
 • Fagoji
 • Fanisau
 • Galamawa
 • Garu
 • Gidan Dubu
 • Gofai
 • Gurungu
 • Gwari
 • Hammayayi
 • Hausawa
 • Irwa
 • Jaudi
 • Jidawa
 • Jigawar Tsada
 • Kacha
 • Kachi
 • Kargo
 • Karnaya
 • Katangar
 • Katangare
 • Kawaye
 • Kazama
 • Kudai
 • Kwadiya
 • Kwaimawa
 • Kyaran

Jigawa State Map

 • Lafia
 • Laraba
 • Limawa
 • Madobi
 • Maranjuwa
 • Rurun Gwani
 • Sabalari
 • Sabon Gari Ruru
 • Sakwaya
 • Sharifai
 • Tabobo
 • Takur
 • Tsari
 • Wangara
 • Warwade
 • Wurma
 • Yadi
 • Yalwa
 • Yalwawa
 • Yargaba
 • Zobiya

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

Complete List of Jigawa State Zip Codes, Towns & Villages

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.

Complete List Of Lagos State Zip Codes, Towns & Villages