1  Gwaram

• Barebari

• Basirka

• Chediya

• Dingaya

• F/Dutse

• Fagam

• Gadama

• Gagarayaga

• Galambi

• Guna’a

• Gwaram

• Gwaram Sabuwa

• Gwaram Tsohuwa

• Jikas

• Jingino

• K/Fulani

• Kila

• Kwandako

• Kwarko

• Lafiya

• Maruta

• N/Nagogo

• Nahuche

• Nasarawa

• Rabadi

• Rambazau

• Sakuwa

• Sara

• Tsangarwa

• Un Fada

• Yadda

• Yarfi

• Yayari

• Z/Tagabas