Agatu District

 1. Ankpa
 2. Abalichi
 3. Abogbe
 4. Adagbo
 5. Adana
 6. Adum
 7. Agbachi
 8. Agbaduma
 9. Aila
 10. Aiyele-Igaisu
 11. Akele
 12. Akolo
 13. Akpeko
 14. Akwu
 15. Ashama
 16. Atakpa
 17. Ayele
 18. Ebete
 19. Edeje
 20. Egba
 21. Egwuma
 22. Ekwo
 23. Elo
 24. Engla
 25. Enjima
 26. Enogaje
 27. Enugba
 28. Ichogolugwu-Ogwule-
 29. Idahuna
 30. Igagisu
 31. Ikele-Gochi
 32. Ikpele ope
 33. Ikpole
 34. Obagaji
 35. Obanowa
 36. Odejo
 37. Ogam
 38. Ogbangede
 39. Ogbaulu
 40. Ogufa
 41. Ogwule-Kaduna
 42. Ogwule-Ugbaulu
 43. Ogwule-Ugbokpo
 44. Ogwumegbo
 45. Ojomachi
 46. Okeji
 47. Okokolo
 48. Okpachenyi
 49. Okpagabi
 50. Okpokoto
 51. Olegoga
 52. Olekochologba
 53. Olobidu
 54. Ologabulu
 55. Ologobenyi
 56. Olomachi
 57. Omokwodi-Edeje
 58. Onitsha
 59. Onugbo
 60. Oweto
 61. Ugba
 62. Ugboju-Ube
 63. Ukadu
 64. Usagbudu
 65. Usha
 66. Utugolugu

Benue State Zip Code

List of Towns and Villages in Benue State

List of Local Government Area In Benue

Complete List of Benue State Zip Codes, Towns & Villages

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Complete List Of Lagos State Zip Codes, Towns & Villages