Gubio District

 1. Doili
 2. Fulatami
 3. Gazabure
 4. Gubio
 5. Gubio I
 6. Gubio II
 7. Jilili
 8. Kanguri
 9. Karaguwa
 10. Karauwa
 11. Kareto Kanguri
 12. Moleram
 13. Musari