Iragbiji District

 1.             Aromadu
 2.             Banji Elegun
 3.             Egbeda
 4.             Elemo
 5.             Esa
 6.             Goregun
 7.             Idi Osan
 8.             Inurin
 9.             Iragbiji
 10.             Morifin
 11.             Odebudo
 12.             Olukosin
 13.             Oyo

Aagba / Ororuwo District

 1.             Aagba
 2.             Amola
 3.             Aru
 4.             Aweda
 5.             Elere
 6.             Fadele
 7.             Obada
 8.             Ororuwa
 9.             Otake

Ada District

 1.             Ada
 2.             Alomi
 3.             Aweda
 4.             Erinwo
 5.             Loba
 6.             Okeigbo

Iree District

 1.             Egbejoda
 2.             Iloko
 3.             Imuleke
 4.             Iree