1 Tsonjiei

• Agban Mararaba

• Dan

• Gban Gida

• Sabon Gari Tsonjei

• Tsonjei

2 Garaji

• Ung. Ashim

• Utak Kamunan

• Uza Kajung

• Zumuruk

3 Kukum Gida

• Ung. Ashim

• Utak Kamunan

• Uza Kajung

• Zumuruk

4 Kukum Deji

• Kafi Tahuwop

• Lawkok

• Tirim

• Tswokwai

• Zakwa

5 Fada Ciki Gari

• Fada Cikin Gari

• Fada Dutse

• Khikarak

• Ung. Katungi

• Utak Ua’o

• Uz Ua’o

6 Fada

• Agafuwat

• Kadau

• Koduak

• Oagun Tsuod

• Oegbarak

• Tuyit

• Ung. Rimi

• Zankam

7 Kpak

• Anyah

• Kpak

• Kpen

• Makera

• Safiy

• Sakong

• Turap

• Ung. Hausawa

8 Kadarko

• Agaya, Manyi, Makebum

• Kangurung

• Makan Uzah

• Manyi Dibab

• Tukum

• Utwan

• Uzah Akpi

• Zafan

9 Magagum

• Abum

• Kasaru

• Katanga

• Madamai

• Manta Takum

• Tsayeb

• Tswokawai

• Tum

• Ung. Mission

• Uzah Atsuan

• Zali

• Zangang

10 Tatan

• Agban Tafan

• Kukum Tafan

• Ligaba

• Manji Kanjung

• Mile one

• Misisi

• Pasakori

• Sabon Gari

• Tafan

• Tafan Gidan Way

• Ung. Ali

• Ung. Kaje

11 Manchok

• Akwa-wak

• Apio kura

• Atak – Tsok

• Manchok

• Me-Akut

• Me-Ashin

• Me-Kajit

• Me-Mallam

• Me-Nache

• Me-yara

• Sabon – Gari

12 Bondong

• Akuku

• Bondong

• Chanshia

• Chikka

• Me-Boye

• Me-Bung

• Me-Kpakpang

• Me-Kura

• Me-Sankwai

• Tsok Adam

• Tsoknbwanu

• Tyekum

13 Zankan

• Akuku

• Bondong

• Chanshia

• Chikka

• Me-Boye

• Me-Bung

• Me-Kpakpang

• Me-Kura

• Me-Sankwai

• Tsok Adam

• Tsoknbwanu

• Tyekum

14 Kara

• Akuku

• Bondong

• Chanshia

• Chikka

• Me-Boye

• Me-Bung

• Me-Kpakpang

• Me-Kura

• Me-Sankwai

• Tsok Adam

• Tsoknbwanu

• Tyekum

15 Gizagwai

• Aze-Nok

• Gizagwai

• Me-Kukat

• Me-Nkah

• Tsok-Amin

16 Biniki

• Apio Kura

• Azente

• Biniki

• Mayigbunk

• Me-Bonet

• Tinat Akut

• Tsok – Waney

17 Matuak

• Chori Marwa

• Hayin Gora

• Matuak Giwa

• Matuk Rimi

• Mayi Chanchiyo

• Sakan

18 Kajim

• Abuwat

• Atuka Randiyam

• Aze-Ahui

• Bungen

• Kajim

• Mahuta

• Me-Sanet

• Rafin Sanyi

• Randiyam

• Tyekum

19 Fadan Attakar

• Antrurng

• Fadan Attakar

• Tachira I

20 Mifi

• Mifi

21 Fadan Takad

• Katsak

• Sakinye

• Tajak