Wushishi District

 1.              Dagbaiko
 2.             Akare
 3.             Alkollko
 4.             Ashishi
 5.             Bada Mai Tulu
 6.             Bankwagi
 7.             Barwa
 8.             Batan-Ndaba
 9.             Bayan_Gayi
 10.             Begi
 11.             Bumigi
 12.             Butuyi
 13.             Buzu
 14.             Cheji
 15.             Dabbo
 16.             Dabiti Woro
 17.             Dankumagi
 18.             Dogan Ruwa
 19.             Dukusakun
 20.             Dunyutugi
 21.             Emi-Shiru
 22.             Emiworo
 23.             Enagi
 24.             Erina
 25.             Fugagi
 26.             Gadan Merke
 27.             Gboyagi
 28.             Gekun
 29.             Gidan Pangu Ndac
 30.             Gidan Pangu Toko
 31.             Gidan-Pangu
 32.             Girin
 33.             Gudi
 34.             Gwasakun
 35.             Indiga
 36.             Jankwata
 37.             Kacha
 38.             Kado
 39.             Kalakala
 40.             Kaliko
 41.             Kanankogi
 42.             Kanfanin Kirya
 43.             Kankara
 44.             Kanko
 45.             Kantin Kwari Hausawa
 46.             Kanwa
 47.             Katuna
 48.             Kutai
 49.             Kutunku
 50.             Kutunkwaci
 51.             Kwankwagi
 52.             Kwaragi
 53.             Kwata Chedu
 54.             Liala Hausawa
 55.             Lokjogoma
 56.             Madegi
 57.             Makera
 58.             Makusudi
 59.             Matajiya
 60.             Mato
 61.             Nadasako
 62.             Naganu
 63.             Nda-Ganshi
 64.             Nda-Sara
 65.             Nda-Shanko
 66.             Ndace-Mamman
 67.             Ndace-Shanko
 68.             Ndaka-Gisau
 69.             Pakara Gari
 70.             Pakara Tasha
 71.             Pasa
 72.             Sabongari
 73.             Saidan
 74.             Saminaku
 75.             Sancigi
 76.             Shaku
 77.             Tashan Dirigi Agwa
 78.             Tsogi
 79.             Tundun Alumu
 80.             Tung. Kano
 81.             Tunga
 82.             Tunkunji
 83.             Un. Sarkin Baka
 84.             Ung.  Madaki B
 85.             Ung. Alkali
 86.             Ung. Anarwa
 87.             Ung. Barawa A
 88.             Ung. Barawa B
 89.             Ung. Madaki A
 90.             Ung. Maje
 91.             Ung. Makeri
 92.             Ung. Mallam Lawal
 93.             Ung. Pangu
 94.             Ung. Rimi
 95.             Ung. Tukura
 96.             Ung. Tura
 97.             Ung. Undako
 98.             Ushiba
 99.             Utare
 100.             Wodata Hausawa
 101.             Wushishi
 102.             Yakaji
 103.             Yalwa
 104.             Yamigi
 105.             Zargin Hausawa