1 Ehim
• Ehime

2 Umueze ii

• Umueleke

• Umuike

• Umuodara

• Umuokwe

3 Umueze i

• Umualuwaka

• Umuanigo

• Umuawuchi

• Umuihim

Complete List of Imo State Zip Codes, Towns & Villages

• Umunanom

• Umuodu

4 Nsu

• Agbagbara

• Ezeoke

• Ihitte

• Ikpe

• Umuakagu

• Umuanunu

• Umudur

• Umuezeala I

• Umuezeala II

Complete List Of Imo State Zip Codes, Towns & Villages

• Umunohu

• Umuopale

5 Umue-Zeala

• Umuezeala Ama

• Umuopala

6 Umun-Akanu

• Amazi

• Ezike/Umunagbala

• Ofeokwe

• Okpaziza

• Umuele

Postal Codes For All Nigerian States

• Umueli

• Umuerim

• Umuezeala Ogwara

• Umugolo

• Umuja

• Umuola

7 Umunumo

• Eze/Obom

• Offor-Ama

• Ofo-Owerre

• Umuamunu

• Umuaro

• Umuchima

List of Local Government Areas In Imo State

• Umuduruokoro

• Umuerir

• Umunghala

• Umuofeke

• Umuogwara

• Umuwoshe

8 Umualumalu/Umuihim

• Umudibia

• Umuihim

• Umuonyia

• Umuoparalum

9 Agbaja

• Abosi

• Dinka

• Mgbam

See The Map of Imo State

• Umuchakwe

• Umuduruaro

• Umuechele

• Umueke

• Umuemeke

• Umuimo

• Umuobia

• Umuofa

10 Umukabai

• Ngboroko

• Odoli

• Umaizi

• Umualuwoke

• Umuchoko

• Umuduru

• Umueze

List of Towns and Villages In Nigeria By States

• Umuezeala

• Umunkwa

• Umunwanekwu

• Umuodu

• Umuowere

11 Mzerem/Ikpem

• Ikwe I

• Ikwe II

• Mpam-Ikpem

• Njoke-Nzerem

• Nnegbe-Ikpem

• Nocha-Nzerem

• Umuagum-Nzerem

• Umueleala I

• Umueleala II

Nigeria Zip Code – To Use Online

• Umueleke-Ikpem

• Umuobodo

• Umuoha-Nzerem

• Umuolimokoro-Nzerem

• Umuolo-Ikpem

• Umuosu-Nzerem

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.