1 Deba

• Baltongo

• Baure

• Boltongoyel

• Dangar

• Dumbu

• Jannawo

• Kakkau

• Kanawa

• Kunnuwal

• Kuri

• Lambam

• Lano

• Nasarawo

• Nono

• Nono M. Isa

• Poli

• Saruje

• W. Birdeka

• Wajari Jodoma

• Wudil

• Yelwa Kuri

• Zagaina

• Zamfarawa

2 Yamalta

• Beguwa

• Dakum

• Difa

• Gadawo

• Garin Kudi

• Gwani

• Hinna

• Kalo

• Kulau

• Kunji Kwadon

• Kurba

• Kwadon

• Kwali

• Laleko

• Liji

• Lubo

• Ruwa Biri

• Ruwan Biri

• Sabon Gari bk

• Shinga

• Shuwari

• Tsando

• Wade

• Zambuk

3 Jara

• Dahirma

• DasaNahuta

• Garin Nabawa

• Jagali

• Jarawa

• Jauro Gotel

• Jigawa

• Kadi

• Kurjale

• Maikaho

• Pata

• Tashar Kuka

• Tsandom Dele

• Tudun Wada