District: Ugwu-Nagbo

Abayi     453120
Abayi     453120
Akanu     453120
Akanu     453120
Alaoji     453120
Alaoji     453120
Amaokpu-Umuitiri 453120
Amaokpu-Umuitiri 453120
Amaorji     453120
Amaorji     453120
Amapu-Ukebe   453120
Amapu-Ukebe   453120
Amapu-Umodo   453120
Amapu-Umodo   453120
Amavo     453120
Amavo     453120
Amuzu-Amaikoro   453120
Amuzu-Amaikoro   453120
Asa-Amuhi   453120
Asa-Amuhi   453120
Asa-Nnentu   453120
Asa-Nnentu   453120
Asa-Oberie   453120
Asa-Oberie   453120
Asa-Umunka   453120
Asa-Umunka   453120
Asaomuakwa   453120
Asaumuakwa   453120
Ngwaiyiekwe   453120
Ngwaiyiekwe   453120
Nngwa     453120
Nngwa     453120
Obegu     453120
Obegu     453120
Obuzor     453120
Obuzor     453120
Osusu – Aku   453120
Osusu-Aku   453120
Ozaa-Umuebukwu   453120
Ozaa-Umuebukwu   453120
Ukebe     453120
Ukebe     453120
Umuaja     453120
Umuaja     453120
Umuama-Oke   453120
Umuama-Oke   453120
Umuchekwu   453120
Umuchewu   453120
Umugo     453120
Umugo     453120
Umule-Osoamadi   453120
Umule-Osoamadi   453120
Umunkama   453120
Umunkama   453120
Umuodo   453120
Umuodo   453120

List of Local Government Area In Abia State

District: Ugwuna-Gbo

Abayi     453120
Abayi     453120
Akanu     453120
Akanu     453120
Alaoji     453120
Alaoji     453120
Amaokpu-Umuitiri 453120
Amaokpu-Umuitiri 453120
Amaorji     453120
Amaorji     453120
Amapu-Ukebe   453120
Amapu-Ukebe   453120
Amapu-Umodo   453120
Amapu-Umodo   453120
Amavo     453120
Amavo     453120
Amuzu-Amaikoro   453120
Amuzu-Amaikoro   453120
Asa-Amuhi   453120
Asa-Amuhi   453120
Asa-Nnentu   453120
Asa-Nnentu   453120
Asa-Oberie   453120
Asa-Oberie   453120
Asa-Umunka   453120
Asa-Umunka   453120
Asaomuakwa   453120
Asaumuakwa   453120
Ngwaiyiekwe   453120
Ngwaiyiekwe   453120
Nngwa     453120
Nngwa     453120
Obegu     453120
Obegu     453120
Obuzor     453120
Obuzor     453120
Osusu – Aku   453120
Osusu-Aku   453120
Ozaa-Umuebukwu   453120
Ozaa-Umuebukwu   453120
Ukebe     453120
Ukebe     453120
Umuaja     453120
Umuaja     453120
Umuama-Oke   453120
Umuama-Oke   453120
Umuchekwu   453120
Umuchewu   453120
Umugo     453120
Umugo     453120
Umule-Osoamadi   453120
Umule-Osoamadi   453120
Umunkama   453120
Umunkama   453120
Umuodo   453120
Umuodo   453120

List of Towns and Village In Abia State

Postal Codes For All Nigerian States

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Complete List of Abia State Zip Code, Towns & Villages