Karasuwa LGA, Zamfara State Zip Codes.

Towns Zip Codes
Bukarti 630103
Fajiganari 630103
Garin Gawo 630103
Garu-Guna 630103
Gasma 630103
Jaji-Maji 630103
Karasuwa 630103
Waro 630103
Yajiri 630103