Kanembu District

 1. Adua
 2. Ajiri
 3. Alagama
 4. Barwati
 5. Bongoa
 6. Borgoa
 7. Bundur
 8. Da’awao
 9. Dabu
 10. Degagu
 11. Dogoshi
 12. Garanda
 13. Gudunbali
 14. Kangarwa
 15. Kauwa
 16. Kekeho
 17. Kukawa
 18. Moduwari
 19. Ngurtuwa
 20. Toyo
 21. Yoyo