Gawu District

 1.             Abuchi
 2.             Baji
 3.             Boku
 4.             Bonu
 5.             Daku
 6.             Dikko
 7.             Gawu
 8.             Guna
 9.             Gurara
 10.             Gwachife
 11.             Gwari
 12.             Izom
 13.             Kabo
 14.             Kadna
 15.             Kaka
 16.             Kungo
 17.             Kungoshi
 18.             Ladan
 19.             Lambata
 20.             Lefu
 21.             Mararaba
 22.             Nasami
 23.             Saku
 24.             Shanu
 25.             Shegi
 26.             Tuchi
 27.             Tufu
 28.             Tuna